องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2017-09-20   ข้อควรรู้ในการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
2017-09-14   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2017-08-01   ขอเชิญร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2017-09-13  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017-09-13  รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-08-11   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้ออ่อน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
2017-07-20  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองข่า ซอย 4 – บ้านหนองข่า ซอย 3/1 หมู่ที่ 11

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


โครงการ"จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โพสต์เมื่อ 2017-08-11

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2560
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ประชุมร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ (สวนสาธารณะ)
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ร่วมงานทำบุญหน่วยงานสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำ บางพระ จังหวัดชลบุรี
โพสต์เมื่อ 2017-09-05

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ
โพสต์เมื่อ 2017-09-05

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


ไปเขาเขียว ทริปเที่ยว 1 วัน
โพสต์เมื่อ 2015-10-18

อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2015-10-18

ดูวีดีโอทั้งหมด