องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-08-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2018-07-26  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย จำนวน 16 ป้าย ในเขต อบต.บางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-07-17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย 5/4 (สโมสรสาย 2 – ค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-07-13  ราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย 5/4 (สโมสรสาย 2 – ค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ 9
2018-07-02  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-06-29  ประกาศ ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-22  ประกาศ ราคากลางซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-06  ประกาศ ราคากลางโครงการซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-04  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-01  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
1

ข่าว และกิจกรรม