องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-03-15  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรวมจำนวน 4 โครงการ
2018-03-12  ประกาศราคากลาง จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-06  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2018-02-28  ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก
2018-02-23  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-02-23  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนสาธารณะบ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12
2018-02-23  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 2 – 2/2 หมู่ที่ 8
2018-02-23  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองข่า ซอย 4/3 หมู่ที่ 11
2018-02-23  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองข่า ซอย 4/1 หมู่ที่ 11
2018-02-22  ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก
2018-02-16  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-02-13  ราคากลางชุดโคมไฟถนนเหล็กหล่อหรือปั๊มขึ้นรูป ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 100 ชุด
2018-02-13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-02-12  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
2018-01-15  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-11-10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2017-10-30  รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
1

ข่าว และกิจกรรม