องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2560
โพสต์เมื่อ 2017-09-27

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ
โพสต์เมื่อ 2017-09-27

โครงการ"จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โพสต์เมื่อ 2017-08-11

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2560
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ประชุมร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ (สวนสาธารณะ)
โพสต์เมื่อ 2017-09-08

ร่วมงานทำบุญหน่วยงานสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำ บางพระ จังหวัดชลบุรี
โพสต์เมื่อ 2017-09-05

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ
โพสต์เมื่อ 2017-09-05

กิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศงานสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ 2017-09-05
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ข่าว และกิจกรรม