ศูนย์รับเรื่องราว/ถาม-ตอบ

เงื่อนไข การแจ้งเรื่องศูนย์รับเรื่องราว/ถาม-ตอบ

งดใช้คำหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล และสถาบันใด ๆ อ่านทั้งหมด