องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางพระ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)
2018-10-30   เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ที่อยู่ในสภาพดี โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
2018-10-19   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-11   มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านทั้งหมด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2018-11-14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-09  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-08  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
2018-10-19  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-19  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


โครงการซักซ้อมความปลอดภัย ศพด.บ้านโป่งดินดำ
โพสต์เมื่อ 2018-10-31

โครงการซักซ้อมความปลอดภัย ศพด.บ้านหนองข่า
โพสต์เมื่อ 2018-10-30

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-29

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-23

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-25

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (หมู่ที่ 5 และ 11)
โพสต์เมื่อ 2018-09-13

เมนูด่วน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เช็คอีเมล (ผู้ดูแล)

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแล)

 

อ่านทั้งหมด  

แฟ้มวีดีโอ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

เที่ยวสุดสัปดาห์อ่างเก็บน้ำบางพระ
โพสต์เมื่อ 2018-06-06

ดูวีดีโอทั้งหมด