องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-09-17  ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สาย 3144 (โค้งประทวน) หมู่ที่ 11
2019-09-17  ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างราง คสล. และวางท่อระบายน้ำ กรุงเทพค้าสัตว์-บ้านหินเพิง หมู่ที่ 10
2019-09-17  ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหินเพิง ซอย 18 (ซอยลุงเกียว) หมู่ที่ 11
2019-09-09  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-09  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-04  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
2019-09-04  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-09-02  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36100 บีทียู ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-27  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Ac) สาย 3144 (แยกวนอุทยานเขาเขียว - น้ำตกชันตาเถร) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-27  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-23  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-23  ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-08-20  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-08-14  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Ac) สาย 3144 (แยกวนอุทยานเขาเขียว-น้ำตกชันตาเถร) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-14  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Ac) สาย 3144 (แยกวนอุทยานเขาเขียว-น้ำตกชันตาเถร) หมู่ที่ 5
2019-08-06  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-08-05   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 6 (ซอยลุงเฉียบ) หมู่ที่ 5
2019-08-02  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณสวนสาธารณะ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-02  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-24  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-22  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-07-19  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-07-19  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 6 (ซอยลุงเฉียบ) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 6 (ซอยลุงเฉียบ) หมู่ที่ 5
2019-07-19  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 6 (ซอยลุงเฉียบ) หมู่ที่ 5
2019-07-10  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณสวนสาธารณะ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-10  ราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณสวนสาธารณะ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 4
2019-07-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-28  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-06-05  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-30  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดจืด จำนวน 159,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-29  ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 159,000 กล่อง
2019-05-17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-05-01  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
2019-04-25  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-02  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
2019-03-28  ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน
2019-03-28  ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-28  ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ
2019-03-25  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณและสายไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
1
2 3

ข่าว และกิจกรรม