องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์เมื่อ 2018-10-13

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2561
โพสต์เมื่อ 2018-10-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-25

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (หมู่ที่ 5 และ 11)
โพสต์เมื่อ 2018-09-13

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-09-11

โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-28

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โพสต์เมื่อ 2018-08-23

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-22

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-14

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่ 12 ส.ค. 2561)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม 2561)
โพสต์เมื่อ 2018-08-12

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 2018-08-09

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา รร.บ้านทางตรง
โพสต์เมื่อ 2018-08-01
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ข่าว และกิจกรรม