องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าว และกิจกรรม


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-09-10

โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-29

โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าให้ขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-23

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-21

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-19

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-13

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-12

โครงการกีฬาหนูน้อยวิถีไทยสายใยครอบครัว ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-08-08

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-07-30

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10
โพสต์เมื่อ 2019-07-28

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 2019-07-15

ประชุมประชาคมท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ 2019-06-30

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 2019-05-30

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ 2019-05-29

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (29 พ.ค. 2562)
โพสต์เมื่อ 2019-05-29
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ข่าว และกิจกรรม