องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าว และกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกับอำเภอศรีราชา และหน่วยทหารจิตอาสา ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม บริเวณถนนหินเพิง (หลังบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข่าว และกิจกรรม