องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าว และกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการ “บัณฑิตน้อย” มุ่งสู่ฝันการศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานฯ มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 79 คน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็ก ๆ

ข่าว และกิจกรรม