สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เส้นทางถนนและไฟฟ้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเขต อบต.บางพระ

2 พ.ย. 2566 อ่าน 18
ขออนุญาตส่งเรื่องที่กำลังประสบนะคะ เป็นเรื่องของคนในชุมชน อบต.บางพระ ที่กำลังประสบ ดังนี้ 1. ตรวจตราเส้นทางถนนในความรับผิดชอบของเขต อบต.บางพระ ในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงให้มีการสัญจรที่ดีและปลอดภัย ดังนี้ 1.1 ถนนเส้นเลียบทางรถไฟ ตลอดแนว 1.2 ถนนเส้นจาก บ. เรียล โซลูพลัส ไปทาง ต.เหมือง 2. ไฟทางถนน ทางเข้าเส้นบ้านนาพุ ซอย 5 เส้นทางนี้ ไม่มีไฟทาง มึดและอันตราย ยกเว้นพื้นที่ชุมชนพอจะมีไฟส่องสว่างมาถึงถนน ขอให้ตรวจสอบและขยายไฟฟ้า เส้นทางดังนี้ 2.1 เส้นบ้านนาพุ ซอย 5 แยกไป บ.เรียล โซลูพลัส มุ่งหน้าไป ต.เหมือง 2.2 เส้นบ้านนาพุ ซอย 5 ตรงไปศูนย์การเรียนรู้โมเสค (บริเวณสถานีรถไฟสว่างเพราะได้รับความสว่างจากไฟของสถานี) ขอความอนุเคราะห์ส่งเรื่องต่อถึง ท่านนายก อบต.บางพระ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทาง อบต.บางพระ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้
ตอบกลับ 1 ข้อความ
  • พรพรรณ พยนต์

    พรพรรณ พยนต์

    13 พ.ย. 2566 เวลา 10:15

    แอดมินรับทราบข้อมูล ดำเนินการเพื่อประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ