การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แจ้งหนังสือ เพื่อให้ อบต.บางพระ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรม

แจ้งหนังสือ เพื่อให้ อบต.บางพระ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรม

21 ก.ค. 2564 อ่าน 122
การไม่ส่ง สำเนาหนังสือคำสั่ง ตามที่ปรากฎในเอกสาร เข้าข่ายปกปิดข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา ม.158 และรวมไปถึง ม.157 ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเช่นกัน
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • bangphra sao

  bangphra sao

  22 ก.ค. 2564 เวลา 16:07

  เอกสารที่จัดส่งให้ค่ะ

  bangphra sao

  bangphra sao

  22 ก.ค. 2564 เวลา 14:51

  เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคทีฟ อินเทค จำกัด

  อบต.บางพระ ได้ดำเนินการส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/28909 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

  เพื่อโปรดทราบ
  อบต.บางพระ