สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลิงทำสายไฟ และหลอดไฟทางหลุด

ลิงทำสายไฟ และหลอดไฟทางหลุด

10 ก.ย. 2564 อ่าน 9
เนื่องจากมีฝูงลิงเดินตามสายไฟทาง ทำให้สายไฟ หรือสายสัญญาณหลุดหลายจุดในซอยบ้านไร่ดินแดง 7 หน้าปากซอยตรงข้ามบ้านไร่ดินแดง 7/2 จึงเรียนขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการผูกสายสัญญาณ หรือสายไฟ และซ่อมแซมไฟทางให้ด้วยจักขอบคุณยิ่ง