การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และไฟฟ้า

ขอขอบคุณ อบต.บางพระ

16 ก.ย. 2564 อ่าน 10
ขอขอบคุณ อบต. บางพระ ที่ได้มาปรับถนนถมดินไม่ให้น้ำขังทำให้เส้นทาง ซอย. เอสอาร์7 ทะลุถึง ซอย.เอสอาร์11 (ปูทัด) สรรจรได้สะดวกขึ้น ???? (ขอบคุณเเทนคนอยู่อาศัยในซอยด้วยครับ)