สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลักลอบเผาสายไฟ

ลักลอบเผาสายไฟ

10 ธ.ค. 2564 อ่าน 19
มีการลักลอบเผาสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บ่อยครั้งก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและเด็กเล็กในระแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก