ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ก.ค. 2565 อ่าน 71

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการประหยัดการใช้พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานตามมาตรการ การลดใช้พลังงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการการใช้พลังงานของบุคลากรในหน่วยงาน วิทยากรโดย นายก้องเกียรติ  กิตติคุณ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้