ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ก.ค. 2565 อ่าน 65

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเข้าร่วมการเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืช มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยโรคพืชและวิธีการป้องกันศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางพระ วิทยากรโดย นางสาวชิดชนก ชีวประวัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี  บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้