ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 ก.ค. 2565 อ่าน 86

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพระ จัดโครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนวัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี