ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ส.ค. 2565 อ่าน 71

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภาเข้าร่วมการเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการดูแลตนเองและแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ ดูแลตนเองอย่างไร เมื่อเข้าสู่ก้าวที่ 60 “ และ “ อาชีพอะไรที่เหมาะสม เมื่อฉัน 60 “ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางพระ วิทยากรโดย ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังษีนุกูล นักวิชาการอิสระ จากบริษัท โปร - แอคติวิตี้ จำกัด บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้