ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (หลักสูตรระยะยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (หลักสูตรระยะยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ส.ค. 2565 อ่าน 617

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (หลักสูตรระยะยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (หลักสูตรระยะยาว) มีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. การตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ 2. การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ 3. การผูกผ้าประดับในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวบางพระ มีความรู้ ความสามารถนำไปพัฒนาสร้างอาชีพให้แก่ตนเองในอนาคต โดยในวันนี้ นางสาวมีนา ศรีสะอาด จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 มาบรรยายให้ความรู้และฝึกอบรมปฏิบัติกับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้