ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ส.ค. 2565 อ่าน 56

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมให้ความรู้และฝึกฝนกีฬาประเภทฟุตบอล เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นการรวมพลังความสามัคคี สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นแนวทางให้เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลจากยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการกีฬาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในอนาคคตได้