ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ส.ค. 2565 อ่าน 59

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงให้บุคลากรภายในองค์กรมีการคิดการทำงานแบบองค์รวม สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงได้