ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29 ส.ค. 2565 อ่าน 477

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ เป็นประธานในโครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บางพระ ร่วมมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ โดยเป็นโครงการที่ได้ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางตาด้วยระบบบคอมพิวเตอร์ การให้ความรู้เรื่องโรคตา และเสริมสร้างสุขภาพตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ