ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ก.ย. 2565 อ่าน 53

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  สำนักปลัด อบต. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 มีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การสื่อสารภายในองค์กร, การสร้างนวัตกรรมภาครัฐ และรัฐบาลดิจิทัล บรรยายโดย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา และในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะเดินทางศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์