ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

13 ต.ค. 2565 อ่าน 112
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี