ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ส.ค. 2566 อ่าน 40

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอาชีพ อบต.บางพระ

      นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางพระ" จัดโดย กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการสกัดสมุนไพร และฝึกปฏิบัติทำสบู่และสเปร์ยไล่ยุงจากสมุนไพร ให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีกิจกรรมทำในช่วงเวลาว่าง ไม่ใช้เวลาว่างไปกับสิ่งอบายมุขต่าง ๆ 

      วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใบยา และอาจารย์ ดร.ทัดดาว คำปุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก