ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการวัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการวัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

31 ส.ค. 2566 อ่าน 87

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. อำเภอศรีราชา ร่วมกับ อบต.บางพระ จัดโครงการวัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นำโดย นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา และ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาฯ / รองนายก อบต. / เลขานุการนายก อบต. / สมาชิกสภาฯ / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีราชา / พัฒนาการอำเภอศรีราชา / สาธารณสุขอำเภอศรีราชา / รพ.สต. / อสม. / ประชาชน / ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันพระ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด

       ในการนี้ อำเภอศรีราชาได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการดำเนินงานและประโยชน์ที่พี่น้องประโยชน์จะได้รับ อาทิเช่น กองทุนให้กู้ยืมเงินของกลุ่มสตรี, กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นต้น