ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ 2566

8 ก.ย. 2566 อ่าน 513

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานในการเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขฯ อบต.บางพระ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และเพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตโปทาราม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ