ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า

โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า

11 ก.ย. 2566 อ่าน 69

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า” จัดกิจกรรมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยาน / จักรยานยนต์ โดยการสวมหมวกนิรภัย ณ อาคารฝึกอาชีพ อบต.บางพระ