ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ

11 ต.ค. 2566 อ่าน 75

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ นายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ เข้าร่วมกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช"  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ชายทะเลหาดกัปตันยุทธหมู่ที่ 2  และปรับภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดของชายหาด ณ บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ