ภาพข่าวกิจกรรม

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

19 ธ.ค. 2566 อ่าน 21

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปี 2566 ให้สมาชิกกองทุนฯ ได้รับทราบ  นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ ได้จัดกิจกรรมจับฉลากลุ้นรับของขวัญปีใหม่ ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ โดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายสมเกียรติ เกตุวัตถา สมาชิก สภา อบจ. ชลบุรี ประธานสภาฯ อบต.บางพระ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจับฉลาก พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพระ