ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (การทำข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมูู)

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การทำข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมูู)

30 ม.ค. 2567 อ่าน 99

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.บางพระ นำโดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ หัวข้อการฝึกอบรมคือ การทำข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมูู มีทั้งการฝึกอบรมด้วยวิธีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบางพระ ให้มีอาชีพและมีรายได้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถไปต่อยอดเพื่อทำเป็นอาชีพต่อไป วิทยากรโดย อาจารย์บังอร คล้ายแก้ว จากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี