ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 มี.ค. 2567 อ่าน 220
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายให้ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อในสัตว์ การควบคุมสัตว์ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี” ให้กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รายใหม่และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน วิทยากรโดย สพ.ญ.ณัชฌารีย์ เจริญศักดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ รก.ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ณ ห้องประชุม อบต.บางพระ
นอกจากนี้ อบต.บางพระ จะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปที่อยู่ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 – 15 มีนาคม 2567 (ตามตารางกำหนดการและจุดให้บริการ)