ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ "บัณฑิตน้อย" มุ่งสู่ฝันการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ "บัณฑิตน้อย" มุ่งสู่ฝันการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

29 มี.ค. 2567 อ่าน 142

วันที่ 29 มีนาคาม 2567 เวลา 09.00 น.  กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ ได้จัดโครงการ “บัณฑิตน้อย” มุ่งสู่ฝันการศึกษา โดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานฯ มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางพระ ทั้ง 2 แห่ง โดยท่านรองนายกฯ ได้กล่าวถึงการบริหารงานภายใต้นโยบายท่านนายกสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ว่าตระหนักถึงความสำคัญในการวางพื้นฐานทางการศึกษาของเด็กเล็กเพื่อเติบโตให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความรู้และดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางพระ เป็นอย่างดี