ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการทำขนมเค้กไข่

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการทำขนมเค้กไข่

27 พ.ค. 2567 อ่าน 17

วันที่ 23 พฤษภาคม 67 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอาชีพ อบต.บางพระ กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการทำขนมเค้กไข่ โดยมอบหมายให้ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติทำขนมเค้กไข่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะในการทำอาหารและขนมที่มีความหลากหลาย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบางพระ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากรโดย คุณสินรา ฤทธิ์มหันต์ และทีมงาน จากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน