ภาพข่าวกิจกรรม

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรระยะยาว การทำผ้าพิมพ์ลาย การตัดเย็บเสื้อจากผ้าพิมพ์ลาย

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรระยะยาว การทำผ้าพิมพ์ลาย การตัดเย็บเสื้อจากผ้าพิมพ์ลาย

7 มิ.ย. 2567 อ่าน 4

วันที่ 5 มิถุนายน 67 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอาชีพ อบต.บางพระ กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรระยะยาว การทำผ้าพิมพ์ลาย การตัดเย็บเสื้อจากผ้าพิมพ์ลาย โดยมอบหมายให้ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดกิจกรรมบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเลือกผ้า และออกแบบผ้าพิมพ์ลาย การตัดเย็บเสื้อจากผ้าพิมพ์ลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะในกระบวนการผลิตเสื้อบาติค เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบางพระ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากรโดย คุณลินรี่ มโนเจริญ