ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

12 มิ.ย. 2567 อ่าน 24

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. บางพระ นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ  จัดทำโครงการ เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชน มีการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 360 คน  ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลบางพระ โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งนี้ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกอบต.บางพระ  ได้เดินเยี่ยมชมโรงเรียนและได้ทราบถึงปัญหาน้ำท่วมอาคารเรียน เนื่องจากอาคารสร้างอยู่บนพื้นที่ต่ำ และโรงเรียนอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอาคารในช่วงฤดูฝน ท่านนายกฯ จึงได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนทันที