ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ธ.ค. 2563 อ่าน 603
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ ได้จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ และประชาชนจิตอาสา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติการสร้างสังคมจิตอาสา ตระหนักในคุณค่าของการมีส่วนร่วมและการบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ และประชาชน เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้