ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

15 ก.พ. 2564 อ่าน 58
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
อบต.บางพระ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ