ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 มี.ค. 2564 อ่าน 63
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 7.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือด การเอ็กซ์เรย์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญจากโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.บางพระ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ