ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดห้วยกรุหมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดห้วยกรุหมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

19 เม.ย. 2564 อ่าน 198

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นำโดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกับปลัดอำเภอศรีราชา / ส.อบจ ชลบุรี อ.ศรีราชา เขตหก / สมาชิกสภา อบต. / กำนันตำบลบางพระ / สารวัตรกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ณ วัดห้วยกรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี