ภาพข่าวกิจกรรม

มอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

มอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

23 เม.ย. 2564 อ่าน 119
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ เลขานุการนายกฯ มอบนมโรงเรียนให้กับผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ สืบเนื่องมาจากมีคำสั่งตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัย ท่านนายกฯ จึงมอบนมโรงเรียนให้ผู้ปกครองนำกลับไปให้เด็กดื่มที่บ้านในช่วงปิดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ดื่มนมทุกวัน