ภาพข่าวกิจกรรม

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

30 เม.ย. 2564 อ่าน 151

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ