ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษา ภาคฤดูร้อน

โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษา ภาคฤดูร้อน

12 พ.ค. 2564 อ่าน 87
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กล่าวปิดโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษา พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้กับ นักเรียน/นักศึกษาที่มาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยท่านนายกได้ให้แนวคิดในการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อที่จะสั่งสมเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต