ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12

15 มิ.ย. 2564 อ่าน 75
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต. บางพระ ร่วมงานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12