ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์

ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์

27 ก.ค. 2564 อ่าน 68

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต. บางพระ ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป