ภาพข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่หน่วยบริการตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลงพื้นที่หน่วยบริการตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

22 ก.ย. 2564 อ่าน 63
วันที่ 21 กันยายน 2564 13.00-17.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ลงหน่วยบริการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลบางพระ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตั้งจุดบริการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ ในเขต อบต.บางพระ