ภาพข่าวกิจกรรม

บริการฉีดวัคซีน  "ซิโนฟาร์ม" ให้กับประชาชนพี่น้องชาวบางพระ วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564

บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับประชาชนพี่น้องชาวบางพระ วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564

20 ต.ค. 2564 อ่าน 24
วันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2564
???? อบต.บางพระ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางพระ ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ
❤️ อบต.บางพระ ขอขอบคุณ บุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ทุกท่าน ที่ร่วมอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน