ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. / รปภ. / อสม.) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2564

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. / รปภ. / อสม.) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2564

22 พ.ย. 2564 อ่าน 22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. / รปภ. / อสม.) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติ สำหรับเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บางพระ และนายก อบต.บางพระ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อ กปน. รปภ. และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยมีคุณธราธิป เกียรติวุฒิไกล ปลัดเทศบาลตำบลบางพระ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว