ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 ธ.ค. 2564 อ่าน 45

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ ได้จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดกิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้