ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 ส.ค. 2564 อ่าน 14

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 กองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดสวนถาด และอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อ เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ ให้แก่เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยการจัดฝึกอบรมผ่านทาง Application Google Meet  ณ ที่ทำการบางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี